Деталі трансакції №227819942

Сума:
320000.00

Дата:
2022-02-07
Валюта:
UAH
Джерело даних:
ДКСУ
Пл. система:
nsep
Код розр./док.:
1

Призначення: 1917426;2610;Перерах. на карт. рах.з-та за сiчень2022р.;вiдом. за лютий2022р.,дог.№131140000050вiд28.01.2019р.;.